dit is: etalage_default_details.tpl
 

Vervanger van een serie schakelaar

*slogan*: in universele uitvoering
korte omschrijving: JUNG serietastdimmer 1252 UDE in universele uitvoering JUNG brengt met de serietast-dimmer de ideale oplossing voor de bekende situatie van twee schakelaars in één inbouwdoos, die vervangen moeten worden door dimmers.
lange omschrijving: Beide dimmerkanalen zijn onaf-hankelijk van elkaar geschikt voor verschillende soorten verlichting zoals gloeilampen, halogeen 230 Volt, halogeen 12 Volt, terwijl de kanalen zelf instellen op de aangesloten soort last. 

De dimmer is kortsluitvast en heeft een automatische be-veiliging tegen te hoge tempe-raturen en overbelasting. De dimmer werkt geruisloos. 

Geheugenfunctie
De aangesloten lasten aan beide kanalen kunnen middels de memoriefunctie in het geheugen van de dimmer worden vastgezet met een enkele druk op de taster, waarna de verlichting steeds op het ingestelde niveau wordt ingeschakeld.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting per uitgang: 50 – 260 W/VA
Lasttypen:
230 V gloeilampen (ohmse last, fasenafsnijd)
230 V halogeenlampen (ohmse last (fasenafsnijd)
Tronic-trafo (capacitieve last, fasenafsnijd) of conventionele trafo (inductieve last, fasenaan-snijd)
Gemengde belasting toege-staan (geen capacitieve en inductieve lasten samen)